Tanggal Nats Alkitab Thema Khotbah
2022.08.28 1 Samuel 3:8-11 Disaat Tuhan Memanggil Ku
2022.08.21 1 Samuel 17:45-47 Datanglah Dengan Nama Tuhan
2022.08.14 Yeremia 17:7-8 Orang Yang Mengandalkan Tuhan
2022.08.07 Matius 3:16-17 “Inilah Anak-Ku Yang Kukasihi, Kepada-Nyalah Aku Berkenan.”
2022.07.31 Markus 8:22-25 “Sudahkah Kaulihat Sesuatu?”
2022.07.24 Mazmur 107:4-9 Allah Memuaskan Jiwa Yang Dahaga
2022.07.17 Keluaran 17:8-13 Sehingga Tangannya Tidak Bergerak
2022.07.10 Mazmur 73:21-25, 28 Berbahagialah Berada Di Dekat Tuhan
2022.07.03 Mazmur 56:8-13 Air Mataku Kau Taruh Ke Dalam Kirbat-Mu
2022.06.26 Mazmur 18:27-30 Engkaulah Yang Membuat Pelitaku Bercahaya
2022.06.19 2 Tawarikh 20:12-13 Hanya Tertuju Kepada Tuhan
2022.06.12 Bilangan 13:30-33 Kita Pasti Akan Mengalahkannya!’
2022.06.05 Kejadian 12:1-4 Engkau Akan Menjadi Berkat
2022.05.29 Kejadian 1:26-28 Beranakcuculah Dan Bertambah Banyaklah
2022.05.22 Matius 5:14-16 Kamu Adalah Terang Dunia
1 2 3 4 5 6 7 8 9